Casino Online DK Seitennummerierung CO Velgørenhed

“CasinoOnline.dk Velgørenhed” – Støtter almenvelgørende formål:

Det er ikke nogen hemmelighed at Casinoonline.dk er en side med et kommercielt indhold og at siden genererer penge fra spillerhenvisninger og indtægter fra annoncer. Men som den eneste danske online casino portal ønsker vi også at give noget tilbage i form af støtte til forskellige almennyttige formål i både ind og udland.

Det er lidt i samme ånd som Danske Spil, som hvert år sender penge (de såkaldte “Tipsmidler”) til foreskellige idrætsorganisationer, undervisningsinstitutioner, Børnefonden og andre Danske almennyttige organisationer.

Så i bedste stil med Danske Spils TV reklamer kan vi også forsikre vores brugere for, at hvis de taber på et af de spil vi formidler gennem Casinoonline.dk, så er der andre folk der vinder. Og vi vil til hver en tid bestræbe os på at støtte formål hvor pengene falder på “det tørreste sted”.

Vi er interesseret i støtte lokale organisationer, men ellers så vil det primære fokus være rettet mod nødstedte områder, hvor der står menneskeliv på spil.

Har du et foretagende du synes vi skal støtte?

Som ovennævnte antyder har vi primær interesse i at støtte humanitære organisationer og endvidere organistationer der har til formål at hjælpe de mennesker der er i størst nød og har brug for akut hjælp.

Men vi har selvfølgelig også interesse i at støtte andre organisationer, eller sågar enkeltpersoner, hvis vi mener at denne organisation eller disse enkeltpersoner yder en særlig indsats for at hjælpe udsatte mennesker eller som blot gør en forskel i en enkelt persons liv.

Så om end vi har særlig interesse i at støtte nødhjælpsorganisationer, så vil vi også have interesse i at støtte mindre lokale formål om end det er en større organisation eller en enlig mor med et handicappet barn hvor økonomien er lidt stram. Alle forslag er velkomne på: info@www.casinoonline.dk – Det er dog kun seriøse forslag vil komme i betragtning!

Dette har Casinoonline.dks velgørenhedspulje støttet:

Organisation Donation
Content Image Donation: 10000 DKK
Doneret til Dansk Røde Kors som pt gør
en kæmpe indsats for at hjælpe ca. 10
millioner mennesker i det tørkeramte
Østafrika. Der er stor brug for hjælp og
Dansk Røde Kors bruger i øjeblikket flere
penge end de reelt har i organisationen
for at komme de nødramte til
undsætning.Det anser vi selvfølgelig
for en god sag vi gerne vil støtte.Se mere på: www.rodekors.dk
Content Image Donation: 400$ / 2000kr:
Doneret til IOGT (Aarhus) som er en
organisation der tilbyder gratis og
anonym rådgivning til alkoholmisbrugere
og deres pårørende. Organisationen
har en bred tilgang og tilbyder både
personlige samtaler og gruppesamtaler.
Organisationen har særlig fokus på
samtalegrupper for børn og unge
hvis forældre drikker for meget.
Denne sag støtter vi gerne.Se mere på www.aarhus.iogt.dk

– “Casinoonline.dk Velgørenhed” er IKKE en selvejet institution eller fond og underlægger sig derfor ikke regler og love vedr. oprettelse, bestyrelse, vedtægter eller regnskabsaflæggelse.
– Alle donationer figurerer som en del af sidens omsætning på lige fod med andre driftsudgifter.
– “Casinoonline.dk Velgørenhed” frabeder sig et hver ansvar i forbindelse med de sager vi støtter.
– Casinoonline.dk har nedsat et udvalg på 2 personer der uvildigt udvælger de formål der støttes.