Formål med Informations- og Sikkerhedspolitik

Formålet med at håndtere sikkerhedsinformation er at sikre firmaets kerneaktiviteter samt sørge for, at alle aktiviteter opererer med minimale forstyrrelser. GiG skal sikre, at alt information anvendt eller opbevaret af GiG har absolut integritet og tilgængelighed. GiG skal stille garanti for, at al relevant information er håndteret og opbevaret inden for rammerne af de korrekte fortrolighedsprocedurer.

Information- og Sikkerhedspolitik

Formålet med denne politik er at beskytte organisationen mod alle trusler, uanset om disse er værende interne eller eksterne, intentionelle eller opstået ved uheld.

Det er organisationens politik at sikre, at:

  1. Fortrolig information kun må tilgås af de personer berettiget til adgang, og i øvrigt altid følgende mindste privilegium
  2. Stabilitet, sikkerhed og tilgængelighed af vores information er holdt konsistent, når der foretages ændringer i GiG’s system
  3. Integriteten omkring vores kundeinformation, såvel som firmainformation, altid er opretholdt
  4. Der opretholdes tilstræben på at være ledende platform i industrien samt forsyner af de bedste medier, som leverer 100% sikre løsninger til vores iGaming partnere og deres kunder
  5. Overholdelse af Gaming regulativer og andre juridiske krav for alle vores licenser til enhver tid er opretholdt og integreret i alle vores systemer og procedurer

Information- og sikkerhedsrisici

Risici hos GiG behandles gennem et Information Risk Management Framework, hvilket er til for at sikre rettidig identifikation og passende behandling af sådanne risici samt for at muliggøre en risicibaseret tilgang til alle firmaets beslutningstagningsprocesser.

Ansvarsområder

Det er hver enkelt ansattes ansvar at vedstå Informations- og Sikkerhedspolitikken. Alle ledere er ligeledes ansvarlige for at implementere politikkens krav indenfor egne respektive teams.

The Management repræsentanten har ansvar for at designe, planlægge, implementere og eksekvere ISMS indenfor GiG.

The International Audit Committee har direkte ansvar for at verificiere effektiviteten af informations- og sikkerhedssystemet.

Denne Informations- og Sikkerhedspolitik er genstand for vurdering, såfremt signifikante ændringer foretages i organisationen.