Alle er velkomne på CasinoOnline.dk, men du skal være opmærksom på, at der gælder nogle vilkår og betingelser, når du besøger siden. Når du besøger siden, accepterer du, at disse vilkår er gældende for dit besøg her. I bund og grund handler det blot om, hvordan vi behandler og gemmer data, der kan være personfølsomt eller anonymt.

Vilkår for benyttelse af CasinoOnline.dk

Vi bestemmer naturligvis selv, hvordan vores hjemmeside skal se ud, og vi kan ændre den, som vi har lyst til. Det kan selvfølgelig få betydning for, hvordan du oplever den, og det kan betyde, at det kan blive vanskeligere for dig at se den på forskellige enheder.

På hjemmesiden vil du finde reklamer eller links til andre hjemmesider med reklamer, og du accepterer, at oplysninger alene er af vejledende karakter. Links til andre sider er ikke vores indirekte godkendelse af materiale eller meninger, som du måtte finde på disse sider. Eventuelle tilbud og bonusser er heller ikke noget, vi tilbyder, så det er udelukkende noget, du vil kunne modtage fra de relevante casinoer, som du måtte besøge her fra siden. Vi kan ikke på nogen måde holdes ansvarlige for indhold, tilbud eller produkter på en hjemmeside, som vi linker til.

Vi gør alt, hvad vi med rimelighed kan forventes at gøre for at opretholde kontinuerlig og sikker adgang til vores hjemmeside og dets tjenester. Teknologi og udstyr kan fungere forkert for alle eller for nogen, og det kan ligge uden for vores magt at ændre dette. Selv om vi kan ændre det, er vi ikke forpligtede hertil.

Omvendt garanterer du ved dit besøg her på siden, at du ikke medvirker til noget, der kan skade hjemmesidens drift fx via links, downloads dataindsamling eller på anden måde. Oplysninger her på siden er således til dit eget personlige brug og må ikke bruges i andre sammenhænge uden vores forudgående accept.

Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du, at vi anvender såkaldte cookies i overensstemmelse med gældende regler i EU.

Annoncer på hjemmesiden

Vi modtager på forskellig vis betaling fra annoncører her på siden. Det kan være via klik på links, tilmeldinger, spillerindbetalinger eller -tab. De oplysninger, som vi giver, er udelukkende af informativ karakter. Vi vil bestræbe os på at holde oplysninger opdaterede. Men selv om vi modtager betaling fra annoncører kan vi ikke holdes ansvarlige for eventuelle ændringer eller fejl.

Beslutning om at acceptere tilbud eller kampagner fra annoncører er udelukkende din egen, og du opfordres til at kontrollere, undersøge eller få bekræftet oplysninger, som vil være relevant netop for dit vedkommende.

Immaterielle rettigheder

Hjemmesiden med design, grafik, tekst, layout, software, kildekode og udseende er ejet af os eller anvendt med accept fra tredjepart. Varemærker, der anvendes på denne hjemmeside, som ikke er ejet af os, benyttes således med tilladelse fra tredjepart. Det samme gælder alle billeder og tekst, der måtte være anvendt.

Det begrænser dine mulighed for at downloade og/eller videredistribuere indhold. Din anvendelse af indholdet her på siden forudsættes at være til eget brug. I modsat fald kan der være tale om en krænkelse af vores eller andres immaterielle rettigheder. Du må derfor ikke reproducere, duplikere, distribuere, udsende, overføre, vise, ændre, oversætte, kopiere eller på anden måde bruge materialet på denne hjemmeside til kommercielle formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os eller anden rettighedsindehaver.

Brud på immaterielle rettigheder er uetisk og ulovligt, hvilket vi ikke godkender eller tolererer. Vi vil træffe de nødvendige foranstaltninger til sikring herimod.

Hvis du sender materiale til os i form af screen shots eller andet, accepterer du, at vi kan benytte dette på siden. Ellers skal du tydeligt angive, at det ikke må ske.

Juridiske vilkår

Du garanterer over for os, at du er over 18 år. Du garanterer endvidere, at du juridisk er i stand til at indgå bindende aftaler og dermed acceptere disse betingelser. Denne aftale skaber ikke et partnerskab, joint venture, agentur, fuldmagtsforhold eller noget andet mellem os og dig.