I Grønland er spilafhængighed et ret stort problem. Det ligger tæt op af, at mange grønlændere også har problemer med alkohol og stoffer, og blandingen af de tre udgør komplicerede forhold for rigtig mange grønlandske familier.

Baggrund

En række forskere har undersøgt sammenhængen mellem forbrug af alkohol, stoffer og spilafhængighed i Grønland. De har udgivet en artikel hos NCBI (National Center for Biotechnology Information), som udgiver videnskabelige artikler om emner relateret til sundhed og medicin verden over.

Deres undersøgelse tog udgangspunkt i perioden 2006-2010, så det skal naturligvis haves in mente, at resultaterne er nogle år gamle. Dog har denne udvikling fundet sted gennem de seneste mange år, så der kan godt være grundlag for at antage, at mange af forholdene stadig gør sig gældende.

Læs mere om casinoer på Grønland her!

Resultaterne kort fortalt

Resultaterne af undersøgelserne viser tydeligt, at alkohol, stoffer og spilafhængighed er et dominerende problem i dele af den grønlandske befolkning.
I hele 44% af de undersøgte tilfælde blev der registreret én eller flere af disse afhængigheder i hjem med børn. Det vil altså sige, at næsten halvdelen af børnefamilierne i Grønland lider under enten alkohol, stoffer, spilafhængighed – eller alle tre.

Rullende Terninger på Bordplade

Afhængighederne var registreret hos flere mænd end kvinder. Her er det også værd at nævne, at selvmordsraten var højere hos mænd end kvinder.
Mange af problemerne skyldes, at dem, der har børn nu, selv er vokset op i problemfyldte hjem.

Overordnet set kæmper Grønland meget med arbejdsløshed, alkoholisme, ludomani, vold og seksuelle misbrug. Mange af disse overlapper hinanden.

Spilafhængighed sammen med alkohol og stoffer

Forskerne bag undersøgelsen ønskede at gå i dybden med grønlændernes spillevaner. Indtil nu har der været mest fokus på deres vaner med alkohol og stoffer. Men meget tyder på, at spilafhængighed er en meget relevant komponent i denne sammenhæng.

Ensomhed i Tunnel

Undersøgelsen viser nemlig, at forbruget af alkohol og marihuana var markant højere blandt grønlændere, der var afhængige af at spille, sammenlignet med dem, der enten kun spillede en smule eller slet ikke spillede. Det beskrives som en cross-addictive-behaviour, som på dansk kan oversættes til kryds-afhængigheds-adfærd. Det dækker altså over flere afhængigheder i et menneske, som i dette tilfælde er afhængighed af alkohol, marihuana og spil.

Alkohol, stoffer og spil er selvsagt en dårlig kombination. Alkohol og stoffer påvirker hjernen og svækker dømmekraften markant. Og derfor kan det blive farligt at sidde med økonomiske beslutninger mellem hænderne, som man gør, når man spiller.

Byer og bygder i Grønland

Det viser sig, at Grønland lidt er fanget i en social forandring. Det betyder, at der i de små bygder, som de hedder, føres en mere gammeldags og traditionel livsstil. Og i de større byer, som eksempelvis hovedstaden, Nuuk, findes der mere moderne byliv.

Og der er forskel på spilleadfærden i de to typer.

Bingoplade Med Brikker

I bygderne spilles der mest bingo, som er et populært spil i de grønlandske bygder. I de større byer samt hovedstaden spilles der mest lotteri og på spilleautomater.
Alkoholforbruget er desuden større ude i bygderne, hvorfor man ud fra disse undersøgelser kan forestille sig, at spilleproblemerne dermed også er større der.

Spil og spilafhængighed i Grønland

For langt de fleste grønlændere er spil en helt harmløs form for underholdning. Der er mange, der i undersøgelsen er registreret som nogle, der kun spiller en gang imellem for sjov. Og så er der naturligvis også nogle, som aldrig nogensinde spiller.

Men for en del grønlændere er spil og gambling altså gået hen og blevet et problem, som i kombination med andre afhængigheder skaber alvorlige situationer for personerne selv, men også for deres familier.

Røde Spillemaskiner Indendørs

Som nævnt tidligere er der i undersøgelsen registreret højere grad af afhængighed blandt mænd end kvinder. Tallene viser faktisk, at 53% af de adspurgte mænd havde mindst én form for afhængighed, hvortil 37% af de adspurgte kvinder havde tilsvarende.

Spilafhængighed i kombination med enten alkohol eller marihuana fandtes hos 12,2% af mændene og hos 3,7% af kvinderne. Der er altså grupper af de grønlandske beboere, som er spilafhængige og samtidig afhængige af alkohol og/eller marihuana.
Som nævnt er dette en farlig kombination. Man træffer ikke velovervejede beslutninger, når hjernen er påvirket, og det er altså generelt en dårlig idé, når det drejer sig om at spille og satse penge.

Spilafhængighed og psykiske sygdomme

Ikke nok med, at der er blevet påvist tydelige sammenhænge mellem spilafhængighed og alkohol- og stofforbrug.
Undersøgelsen viser også, at der er meget plausible forbindelser mellem spilafhængighed og psykiske sygdomme i Grønland.

Psykiske lidelser såsom bipolar affektiv sindslidelse, depression og antisocial personlighedsforstyrrelse er i Grønland i høj grad associeret med spilafhængighed. Dog var disse sygdomme ikke diagnosticeret og inddraget i denne undersøgelse, så der er ingen konkrete tal over det. Dog slås det fast, at der er høje tal af psykisk syge personer i Grønland, og undersøgelsens forskere peger på, at dette også bør inddrages og tages i betragtning, når spilleproblemer og -afhængigheder undersøges.

Grønlandsk Kystby med Huse

Ligesom med alkoholen og marihuanaen er der med psykisk syge og spil også tale om en farlig blanding. Igen har vi at gøre med mennesker, der ikke er i stand til at foretage komplet rationelle valg, og netop at kunne det er unægteligt en forudsætning for at have et sundt forhold til at spille. Hvis man ikke kan styre, hvor mange penge, man spiller for, eller se eventuelle konsekvenser af det, kan det blive farligt at blive ved med at spille.

Problemer med spilafhængighed

Der er en række åbenlyse konsekvenser ved at være afhængig af at spille. Der er blandt andet risikoen for at miste en masse penge og dermed få en dårlig økonomi. Men også personlige ting som depression, selvmordstanker, søvnbesvær, afstandtagen til venner og famile og meget mere.

Som enhver anden afhængighed er spilafhængighed farligt for helbredet.

Du kan læse alt om spilafhængighed og råd til at spille ansvarligt i vores store guide lige her. Her finder du også telefonnumre på danske centre, der kan hjælpe dig, hvis du eller en bekendt oplever problemer med at spille.

Disse problemer findes naturligvis også blandt de spilafhængige i Grønland.
Vi har set, at spilafhængigheden i Grønland er tæt forbundet med alkohol, stoffer og psykiske lidelser. Det gør det problematisk at komme bare ét af problemerne til livs.

Mange søger ikke hjælp for spilafhængighed

Endnu sværere bliver det, fordi der faktisk er rigtig mange, som ikke søger hjælp. Der er knyttet meget skam til at være spilafhængig, og det er langt fra alle i Grønland, der får rakt ud og modtager den fornødne hjælp.

Undersøgelsen viser, at det typisk kun er 7-12% af de spilafhængige, der søger hjælp. Det er virkelig ikke mange, og det betyder, at der hele tiden går mennesker rundt, der reelt er spilafhængige og har brug for hjælp. Men de er fanget i afhængigheden, og uden hjælp udefra kan det være uhyrligt svært at stoppe.

Hvad kan der gøres ved spilafhængighed?

Det gælder for spilafhængige verden over, at den spilafhængige vil ændre adfærd og opleve nogle psykiske og fysiske forandringer.
Igen vil vi henvise til vores guide om ansvarligt spil. Her kan du blandt andet se de typiske adfærdsmæssige symptomer på en person, der er blevet mere optaget af at spille, end hvad sundt er.
Det kan være, at personen lyver eller begår kriminalitet for at få lov at blive ved med at spille, er mentalt fraværende, mangler overblik eller forklaringer på visse situationer og meget mere.

spillemaskiner

Vigtigt at søge hjælp for spilafhængighed

I tilfældet med de grønlandske spilafhængige kan problemet være endnu sværere at komme til livs, hvis de fleste oven i spillene er afhængige af alkohol og/eller marihuana. Altså hvis de lider af denne kryds-afhængigheds-adfærd.

Men der er altid hjælp at hente. Grønland har naturligvis også hjælpetilbud, ligesom vi har herhjemme i Danmark.
Det er vigtigt, at de ramte får søgt hjælp. Især fordi tallene viser, at spilafhængigheden hos mange grønlændere går ud over rigtig mange familier med børn og unge.

Børn og unge i Grønland

Den grønlandske sundhedsside peqqik.dk har en række ting, børn og unge kan gøre, hvis de oplever spilleproblemer i deres familier.

Drenge på Cykel i Grønlandsk Gade

Børn og unge kan anonymt skrive til www.mio.gl. Her kan de chatte med en voksen, som vil give dem rådgivning inden for 2-3 dage.
Det samme gælder SMS-rådgivningen på 1899. Her kan børn og unge mandag-fredag skrive med en voksen, der kan hjælpe dem med, hvad de skal gøre, hvis mor eller far er spilafhængige og måske også drikker eller tager stoffer.

Du kan også finde Grønlands sundhedscentre her. Her er nogle, der er uddannet til at tage hånd om spilafhængighed, og som kan hjælpe de grønlandske beboere med at komme ud af afhængigheden.

Afslutningsvist om spilafhængighed i Grønland

Der er stadig meget forskning, der skal laves om spilafhængigheden i Grønland. Det er stadig forholdsvist nyt, at der er kommet opmærksomhed omkring spil i forbindelse med alkohol, stofindtag og psykiske sygdomme.

Men det er rigtig vigtigt, at der bliver ved at være øget fokus på spilafhængighed. Især i lande som Grønland, hvor rigtig mange børn og familier lider under voksnes afhængighed af spil, stoffer og alkohol.

grønlandsk flag

Heldigvis er der altid hjælp mod sådanne problemer. Så det er vigtigt at få rakt ud og bedt om hjælp, hvis du eller en, du kender, oplever problemer med at spille.

Det er aldrig for sent at bede om hjælp – det er første skridt på vejen mod et bedre liv.